top of page

השירותים שלנו | חיסכון פנסיוני

תכנון פרישה

תהליך הפרישה מהעבודה הוא תהליך מורכב ומשמעותי בחייהם של העובדים ובני משפחותיהם לכן מומלץ להתכונן לתקופה זו באופן מקצועי עם ליווי צמוד של איש מקצוע מוסמך.
 

תכנון פרישה טוב ותקין מתחיל מעט לפני סיום ההעסקה, אל מדור השכר, דרך מס הכנסה וכלה בגופים המוסדיים, תוך ניצול אופטימלי של כל הזכויות והתקנות העומדות לזכותו של הפורש.


בעת הפרישה לפנסיה מפסיקים לקבל הכנסה חודשית מעבודה ועוברים להסתמך על הכנסה חודשית מקצבאות מקרן הפנסיה, מנכסים המניבים הכנסה פסיבית וממוצרים פיננסיים נוספים במידה וישנם. בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בתוחלת החיים ועלייה ברמת החיים של הפורשים לפנסיה, מה שמחזק את הצורך בהיערכות מוקדמת אשר לוקחת בחשבון את צרכי הפורש ושאיפותיו אל מול הנכסים הפיננסים והריאלים שלו.

כל המגמות הללו מחזקות את חשיבותם של ההיערכות הכלכלית הנכונה על מנת שהמשאבים הכספיים של הפורשים יספיקו להם לכל חייהם, וכאן נכנס לתמונה תהליך תכנון הפרישה.

תהליך תכנון פרישה כולל בניה של תקציב הכנסות שוטף לכל חייו של הפורש ובת זוגו, אשר לוקח בחשבון את כל המקורות הכספיים הקיימים להם בעת הפרישה, תוך ניסיון למקסם את האפקטיביות של כספם באמצעות תכנוני מס, תמהילי נכסים והשקעות מתאימים וכיסויים ביטוחיים נדרשים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page