top of page
ביטוחי פרט

השירותים שלנו | ביטוחי פרט

ביטוח בריאות

במדינת ישראל כיום המצב במערכת הבריאות הציבורית אינו אידיאלי לכן קיים צורך ברכישה של ביטוח בריאות פרטי. אפשר להסתדר במרבית המקרים עם הביטוח הרגיל והבסיסי שמקנה החברות בקופת החולים ובתשלום דמי הבריאות מהמשכורת, אך הבעיות מתחילות במקרי חירום, כאשר מתגלה מחלה קשה ואפילו כאשר רוצים שליטה על הרופא המטפל, על קיצור תורים ועל קבלת הטיפול הטוב ביותר.
במקרים רבים מאוד, ביטוח בריאות פרטי הוא ממש מציל חיים או מאפשר קבלת טיפול רפואי אידיאלי במהירות ויעילות, מקרים בהם הביטוח הבסיסי והחובה לא היה מספיק או היה גורר הוצאות אדירות למשפחה בגלל רכישת תרופות, טיפולים וכדומה באופן פרטי.

 

סוגי הכיסויים בביטוחי הבריאות:

  1. ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מהשקל הראשון - כיסוי הנותן את הזכות לבחור את הרופא המנתח, את בית החולים הפרטי שבו ייערך הניתוח. ללא השתתפות עצמית ועם תורים קצרים יותר לניתוח ביחס לקופות החולים.

  2. ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח  בחו"ל - מעניק את הזכות לבחור ביצוע של ניתוחים בבתי חולים מתמחים בחו"ל. כיסוי זה מותאם לעלויות הניתוח ולהוצאות הנוספות - כטיסה, שהיית קרוב משפחה במלון וכדומה.

  3. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל - מעניק כיסוי למימון השתלת איברים בארץ או בחו"ל. ביטוח זה כולל, לרוב, גם כיסוי לטיפול רפואי מיוחד בחו"ל.

  4. תרופות מחוץ לסל - מימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. הכיסוי המינימלי כולל את סוגי התרופות הבאים: תרופות מאושרות שאינן כלולות בסל הבריאות, תרופות הכלולות בסל הבריאות, המיועדות למטרה רפואית שונה, תרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות  - OFF LABEL, כיסוי משלים לטיפול בתרופה, תרופה ניסיונית, תרופת יתום (למקרים נדירים).

  5. שירותים אמבולטוריים - כיסוי להתייעצות עם רופאים מומחים, מידע רפואי, טיפולי פיזיותרפיה, תורים מהירים לבדיקות ct ו-mri, סל הריון ועוד.

  6. כתבי שירות -  אבחון מהיר, רופא מלווה אישי, רפואה משלימה.            

  7. מחלות קשות -  פוליסת מחלות קשות מכסה מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח, ומעניקה לו פיצוי כספי בסכום קבוע מראש, כמפורט בפוליסה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page