top of page

השירותים שלנו | חיסכון פנסיוני

ביטוח מנהלים מתנהל לפי חוזה אישי, פוליסה, בין המבוטח לבין חברת הביטוח. הפוליסה היא הסכם אישי שמגדיר את תנאיו של המבוטח בביטוח המנהלים, חברת הביטוח או המבוטח לא יכולים לשנות את הפוליסה במהלך התקופה באופן חד צדדי.


ביטוח מנהלים בדומה לקרנות הפנסיה, מאפשרים הפקדות חודשיות קבועות (כחלק מהשכר) שבמסגרתו העובד והמעביד מפרישים כספים  שנצברים לחיסכון שמיועד לתשלום בהגיע החוסך לפנסיה. התשלום הזה מיועד להפוך לקצבה של הפורש בתקופה שהוא כבר לא עובד. מדובר על קצבה חודשית קבועה החל מגיל פרישה (ניתן למשוך קצבאות מקופות גמל/פנסיה וביטוחי מנהלים מגיל 60).


מעבר לחיסכון שיהפוך בבוא הזמן קצבה חודשית, קיים בביטוחי המנהלים גם כיסוי ביטוחי אופציונאלי לאובדן כושר עבודה ולמקרה מוות. החוסך יכול לקבוע את היקף השכר שהוא יהיה מעוניין לקבל במקרה שיאבד את כושר עבודתו, ואת הפרמיה לביטוח חיים.

מקדם פרישה

מקדם הפרישה ממיר את החיסכון שצברנו לפנסיה החודשית, במועד הפרישה מחלקים את הסכום שנחסך בתכנית במקדם הפרישה. לדוגמא חוסך שמקדם הפרישה שלו נקבע על 200 וחסך מליון ש"ח בתכנית, יקבל פנסיה חודשית של 5,000 ש"ח.


ככל שמקדם הפרישה נמוך יותר כך פנסיית הפרישה תהייה גבוהה יותר.
מקדם הפרישה בביטוח מנהלים נקבע עד לדצמבר 2012 במועד הצטרפות של העמית לתכנית על פי שנת הלידה שלו. המקדם יהיה ידוע לאורך כל תקופת החיסכון ועד הפרישה.


החל מינואר 2013 לא משווקים ביטוחי מנהלים עם מקדם קצבה מובטח.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page