top of page

השירותים שלנו | ניהול פיננסי

לקוח כשיר

 

הגדרת לקוח כשיר החל מיום 25 במרס 2016:

יחיד שמתקיים בו אחד מאלה:

  1. השווי הכולל של הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות ונכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה) שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח (חלף 12 מיליון ש"ח שהיה קבוע קודם לכן);

  2. גובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש"ח ליחיד או 1.8 מיליון ש"ח לתא משפחתי;

  3. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 600 אלף ש"ח ליחיד או 900 אלף ש"ח לתא משפחתי.

 

בהתאם לחוק הייעוץ, מרגע שלקוח הוגדר ככשיר, ניתן להעניק לו שירות יעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות ללא צורך ברישיון כלשהו בישראל. ההנחה בבסיס הוראת חוק זו היא כי לקוח כשיר הוא אדם עתיר אמצעים או בקי במיוחד בשוק ההון, ולכן הוא בעל יכולת לבדוק ולפקח על פעילות בעל הרישיון, ואינו זקוק, לפיכך, להגנת החוק והגנתה של רשות ניירות ערך. לקוח כשיר מוגדר בחוק הייעוץ כתאגיד או כיחיד.


אנו מייצגים מספר קרנות גידור וקרנות השקעה ייחודיות המיועדות ללקוחות כשירים בלבד,
לפרטים נוספים אנא צרו קשר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page