top of page

השירותים שלנו | ניהול פיננסי

קופות גמל להשקעה

בשנים האחרונות פחת השימוש בקופות גמל והיצע האפשרויות לחיסכון​ לטווח הקצר והבינוני הצטמצם מאוד, בשל כך הושקה קופת הגמל להשקעה כמוצר חיסכון המיועד לכל טווח זמן. קופת הגמל להשקעה מאפשרת למשוך את החיסכון בכל עת, בכפוף לתשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה בלבד, וללא קנסות משיכה או יציאה. ניתן למשוך את קופת הגמל כקצבה מגיל 60 ולא לשלם מס רווחי הון. שמירה על החיסכון עד לגיל הפרישה תוכל להגדיל את קצבת הפרישה באופן משמעותי.

מוצר פשוט

ההשקעה בקופת הגמל להשקעה פשוטה ונגישה,קופת הגמל מיועדת לציבור הרחב שמעדיף להימנע מלהשקיע בעצמו בבורסה ובשוק ההון. ניתן לבחור את הגוף המנהל בית השקעות או חברת ביטוח, וכן לבחור רמת סיכון המתאימה לצרכי המשקיע. בכל עת ניתן לשנות את מסלול ההשקעה ללא תשלום מס רווחי הון.

כיצד בוחרים קופת גמל להשקעה?

בקופת הגמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בכל שנה קלנדרית בהפקדות חודשיות או בהפקדה חד פעמית. דמי הניהול המקסימליים עומדים על 1.05% מצבירה. לפני בחירת קופת גמל להשקעה, מומלץ לעשות סקר שוק ולהשוות בין דמי הניהול שגובות הקופות השונות על מנת לשלם את דמי הניהול הנמוכים ביותר, רצוי גם להשוות ביצועים באתר הגמלנט של משרד האוצר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page