top of page

השירותים שלנו | ניהול פיננסי

ניהול תיקי השקעות

תחום ניהול תיקי השקעות התפתח בשנים האחרונות ונמצא כבעל פוטנציאל רווח למשקיעים, בהתאם לרמת הסיכון המתאימה למשקיע. תיק השקעות מנוהל על ידי מנהלי השקעות בכדי למזער את הסיכונים ולשפר את הרווחים בטווח הארוך. הכספים מושקעים במוצרים פיננסיים שונים כגון: אג"ח, מניות, אופציות, חוזים, מוצרים מובנים, פיקדונות מתוחכמים ועוד. המטרה היא ליצור את הפתרון המתאים ביותר למשקיע בהתאם לכמה פרמטרים עיקריים:

1. טווח ההשקעה

2. מטרת ההשקעה

3. יחס המשקיע לסיכון

הריבית הנמוכה בארץ ובעולם הביאה רבים מהחוסכים לחפש אחר אלטרנטיבות השקעה לפיקדון הבנקאי וזאת במטרה לשמור על ערכו הריאלי של הכסף או לייצר רווח הון. אחת הדרכים הנוחות להיחשף לעולם ההשקעות היא באמצעות התקשרות עם חברה לניהול תיקי השקעות העוסקת בתכנון וניהול השקעות פיננסיות. היתרון בניהול השקעות הוא בכך שהכסף נשאר בסניף הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש, פותחים חשבון נפרד המוגדר כחשבון לניהול השקעות, קובעים מול מנהל ההשקעות את רמת הסיכון הרצויה וכך ניהול ההשקעות מתבצע תוך תפירת חליפה מתאימה ללקוח עם שירות וליווי אישי של מנהל השקעות מקצועי.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page