top of page

השירותים שלנו | ביטוחי פרט

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הוא ביטוח הכרחי הנותן כיסוי לבנק בגין הלוואת המשכנתא במקרה חלילה של מות לוקח ההלוואה.

 

תשלום הביטוח (הפרמיה) משתנה מאדם לאדם והוא נקבע על פי אורך תקופת המשכנתא וגובה ההחזרים החודשיים, וגם בהתאם לגילו, מקצועו ועיסוקו, מצבו הבריאותי ועוד.

 

גובה ההחזר עבור הביטוח משתנה במהלך התקופה, בהתאם ליתרת ההחזרים על המשכנתא עצמה ולגיל המבוטח למרות ששני גורמים אלו מקזזים זה את זה, ההשפעה של הקטנת ההלוואה גדולה יותר.

בביטוח משכנתא, הבנק או הגוף הפיננסי המלווה את המשכנתא, נקבע כ'מוטב בלתי חוזר'. כלומר, הכסף שלא שולם לו יוחזר קודם כל אליו, כך מבטיחים לעצמם הבנקים את ההחזר הכספי.

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page