top of page

השירותים שלנו | ביטוחי פרט

ביטוח חיים

תוכנית ביטוח למקרה מוות המעניקה למוטבים את סכום הביטוח הנרכש על מנת שלא יפגעו כלכלית במקרה של פטירה.

ביטוח חיים למקרה מוות נועד להבטיח תמיכה כלכלית למשפחה. ביטוח חיים זה מספק מקור הכנסה חלופי לתא המשפחתי, מאפשר לקיים רמת חיים נאותה לבני המשפחה ונועד למנוע מהם את ההתמודדות עם קשיים כלכליים במקרה מותו של המפרנס.

ביטוח למקרה מוות (ריסק) ישלם במקרה פטירה למוטבים את סכום הפיצויים המוסכם בתשלום חד פעמי או בתשלומים, כפי שבחר בעת רכישת הפוליסה.


תעריף הביטוח למקרה מוות נקבע לפי גיל המבוטח, מינו והרגלי עישון (מעשן או לא). פרמיית הביטוח משתנה לפי גיל המבוטח מדי שנה בשנה או מדי חמש שנים (בהתאם לסוג התוכנית).

 

הביטוח נמשך עד לתום תקופת הביטוח או עד יום מותו של המבוטח, לפי האירוע המוקדם.

השירותים שלנו

ביטוחי פרט

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page