top of page

השירותים שלנו | ביטוחי פרט

ביטוח סיעוד

אף אחד מאתנו לא רואה את עצמו נקלע למצב סיעודי, אך התקדמות מדע הרפואה והעלייה בתוחלת החיים מעלים את הסיכון לכך.

 

במצב כזה, ביטוח סיעודי משמש כרשת ביטחון כלכלי.

 

טיפול סיעודי דורש הוצאות רבות, בין אם הטיפול בבית ובין אם במוסד סיעודי, כאשר האחריות העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות חלה על החולה הסיעודי ובני משפחתו, בעוד מוסדות המדינה מעניקים סיוע חלקי בלבד. ביטוח סיעודי יסייע לחולה ולמשפחתו לשמור על רמת החיים אליה הם רגילים.

רוב הציבור מבוטח ע"י ביטוחים קולקטיביים באמצעות קופות החולים שמבחינת עלות-תועלת הינם אטרקטיביים אך לוקים בחסר.

נשמח לסייע על מנת להבין מה הכיסוי הסיעודי הקיים שלך והאם כדאי לשדרג אותו.

השירותים שלנו

ביטוחי פרט

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page