top of page

השירותים שלנו | תכנון פנסיוני וביטוחי

איתור חסכונות אבודים

כספים אבודים הם כל אותם הכספים שהם שלכם, אבל איבדתם מעקב אחריהם.
נשמע לכם לא הגיוני שיהיה לכם כסף שתשכחו מקיומו? נכון, אבל בפועל זה קורה לרובנו.

אילו סוגי כספים אבודים יכולים להיות לכם?

1. חסכונות פנסיונים פעילים ולא פעילים

כספים שהפקדתם בעבר או כיום (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל.
>> כיצד ניתן לאתר?

  • מסלקה פנסיונית - http://www.swiftness.co.il
    באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול חוסך לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

  • הר הכסף לאיתור חסכונות פנסיוניים - https://itur.mof.gov.il/#/main/home?org=shuk
    תוצאות החיפוש מראות באילו גופים יש חשבונות או פוליסות ומאיזה סוג (קרנות פנסיה, קופות גמל וכו'), אך אינן מראות כמה חשבונות או פוליסות יש מכל סוג ומה היתרה או זכויות הקיימות בהם​.

 

2. חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק

חשבונות עו"ש או פיקדון לא פעיל, במטבע ישראלי או במט"ח, שפתחתם בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם. אילו חשבונות, שעברו 10 חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו. פיקדונות לא פעילים כוללים גם חשבון עו"ש שחלפו 10 חודשים מהיום שבו נתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו.
>> כיצד ניתן לאתר?

הר הכסף לאיתור חשבונות בנק - https://itur.mof.gov.il/#/main/home?org=bank
תוצאות החיפוש מראות באילו בנקים קיימים חשבונות / פיקדונות לא פעילים שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם במשך חודשיים, או חשבונות בנק הרשומים על שם קרוב שנפטר, אך הן אינן מראות את סוג החשבון או הפיקדון ואת היתרה הקיימת בו.

 
3. ביטוחים שרכשתם 

פוליסות שאינן בתוקף, מוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני (לדוגמה ביטוח החיים שנלווה ל"ביטוח מנהלים"), ביטוחים שנערכו לתקופה של עד שלושה חודשים וביטוחים שרכשתם בעבר וכיום אינם מתאימים לצרכיכם.​
>> כיצד ניתן לאתר?

הר הביטוח: https://harb.cma.gov.il


4. כספים שירשתם מקרוב משפחה שנפטר

חשבונות בנק, חסכונות, חסכונות פנסיוניים או ביטוחי חיים שהיו על שם הקרוב שנפטר.
>> כיצד ניתן לאתר?

הר הכסף: 

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing

צרו קשר

תודה! הודעתך נשלחה. ניצור קשר בקרוב

השירותים שלנו

תכנון פנסיוני וביטוחי

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page