top of page

השירותים שלנו | תכנון פנסיוני וביטוחי

בדיקת כפל ביטוחים

לרוב קיימים שני סוגי ביטוח – ביטוח מסוג שיפוי וביטוח מסוג פיצוי.

ביטוח מסוג שיפוי מקנה למבוטח החזר הוצאות (מלא או חלקי), בהתאם להוצאות המבוטח בפועל בעקבות מקרה הביטוח. לדוגמא – החזר הוצאות עבור ניתוח, השתלה או תרופה.

 

לעומת זאת, ביטוח מסוג פיצוי מקנה למבוטח סכום פיצוי קבוע מראש, במקרה ביטוח מוגדר מראש. כיסוי זה אינו תלוי בדרך כלל בהוצאה בפועל של המבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח, אלא רק בסכום שרשום בפוליסה. דוגמא קלאסית לביטוח מסוג פיצוי היא ביטוח תאונות אישיות, בו במקרה הביטוח, תשלם חברת הביטוח את הסכום המוגדר בפוליסה, ללא תלות או קשר לכל דבר אחר.

למה נוצרים מצבים של כפל ביטוח?

מצבים של כפל ביטוח נוצרים בדרך כלל כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:

  1. מבוטח שלא זוכר, או לא מבין, אילו ביטוחים יש לו ורוכש כיסוי נוסף ללא צורך.

  2. מבוטח שיש לו ביטוח קבוצתי מטעם מקום העבודה, קרן הפנסיה או קופת החולים, אך רוכש גם ביטוח פרטי.

  3. תהליכי מכירה אגרסיביים של חברות או סוכני ביטוח, המשווקים ללקוחות ביטוחים מעבר לצורך האמיתי שלהם.

האם ניתן להימנע ממצבים של כפילות ביטוחים?

בהחלט. תשומת לב ובדיקה פשוטים יחסית יוכלו לעזור לכם להימנע ממצבים של כפל ביטוח, ולחסוך מאות ואף אלפי שקלים בחודש.

השירותים שלנו

תכנון פנסיוני וביטוחי

השאירו פרטים ונחזור אליכם לקביעת פגישה ללא התחייבות

bottom of page